Meltem

Birincil sekmeler

Son Değişiklik : 07.02.2018
Bu sayfaya katkıda bulunanlar : Bulent Buyukdag, Cem Eğrikavuk, Hakan Tiryaki

Yaz aylarında karadan denize doğru esen rüzgar. Kimi yörelerde yazın esen ve karayelden gelen rüzgara da denir.


Yeni yorum ekle