Wiki Kullanımı Fasikülü, içindekiler

 

Sorumluluk Reddi

Son güncelleme: 20/01/17
Contributors: Bulent Buyukdag

İMECE DENİZ ANSİKLOPEDİSİ İÇERİĞİNDEKİ BİLGİLERİN KESİNLİĞİ ve YAZARLARIN SORUMLULUĞU

İmece Deniz Ansiklopedisi, amatör denizciler tarafından hazırlanmış bir başvuru kaynağıdır. Ancak bu sitede yer alan bilgiler, amatör denizcilerin kendi deneyimleri ve gözlemlerine dayanmaktadır. Herhangi bir bilimsel geçerlik iddiası taşımamaktadır. Çoğu konu başlığı, denizlerde ve teknelerdeki gündelik yaşamdan edinilen tecrübelerin aktarılması, kimi kitaplardan başlık yazarlarının kişisel yorumları da eklenerek diğer amatör denizcilerle paylaşılması şeklindedir. Bilgiler çoğu kere mutlak olarak doğruluğu kanıtlanmış değildir. Bu bilgiler, okurların daha ayrıntılı araştırma için amatör denizcilere yol gösterme amacını taşımaktadır. İmece Deniz Ansiklopedisi, okurların burada yayınlanan bilgilerin yazarların kişisel deneyimleri olduğunu bilmelerini ister.Bu nedenle İmece Deniz Ansiklopedisi, herhangi bir şekilde, burada yer alan bilgilerin kesinliğini ve mutlak doğruluğunu garanti etmez. Burada yer alan bilgilere dayanarak yapılan eylemler sonucunda doğabilecek herhangi bir zararın sorumluluğunu kabul etmez.

İmece Deniz Ansiklopedisi, herhangi bir deniz aracını, tesisini kötüleyici anlatımların yayınlanmasına izin vermez.

İmece Deniz Ansiklopedisi,  herhangi bir ülkeye, ülke insanına, herhangi bir ırk veya din mensubuna,cinsiyete, cinsel tercihe, dile ve burada yazılmayan her şeye yönelik ayrımcı dili red eder. Bu tavrı  nefret söylemi olarak kabul eder. Bu içerikte yapılan yorumları derhal kaldırır ve yazarın yetkisi kaldırılır.

Yazarların İmece Deniz Ansiklopedisi ile arasında herhangi açık veya kapalı sözleşme, yayınlanma garantisi, yayınlanan yazıyı koruma, yayınlanan yazılarda yazarın fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması yönünde herhangi bir sözleşme kurulmamaktadır. Bu nedenle yazıların burada yayınlanmasıyla kamuya açık hale geleceğini, yazılarının tamamının veya bir kısmının herkesçe paylaşılabileceğini, alıntılanabileceğini, üzerinde değişiklik yapılabileceği, kaynak göstermeden yayınlanabileceğini bilmeleri gerekmektedir.

İmece Deniz Ansiklopedisi, yazarların yazılarını veya eklentilerini hiçbir gerekçe göstermeden de kaldırabilir.

Öte yandan ulusal ve uluslar arası fikri ve sınai haklar çerçevesinde koruma altına alınmış herhangi bir metnin amatör denizcilerce burada İmece Deniz Ansiklopedisi’nın kontrolü dışında veya fark edilmeksizin yayınlanmış olması halinde İmece Deniz Ansiklopedisi, ilk başvuru ile birlikte koruma altına alınan bilgiyi derhal kaldırma yükümünü kabul eder.

İmece Deniz Ansiklopedisi, Yazarlardan, fikri ve sınai haklara saygı göstermesini bekler. Ayrıca İmece Deniz Ansiklopedisi yazarlarının bu haklara herhangi bir tecavüzü halinde doğacak sorumluluğu başlık yazarına derhal rücu edeceği de bilinmelidir.

İmece Deniz Ansiklopedisi, her bir yazardan, internetin açık ve herkesçe ulaşılabilir bir ortam olduğunu , gayri iradi dahi olsa fikri ve sınai haklara yapılacak tecavüzün ivedilikle ortaya çıkacağını anımsamalarını ister. Bundan bahisle İmece Deniz Ansiklopedisi, yazarlardan, ulusal ve uluslar arası fikri ve sınai mülkiyet haklarına en üst düzeyde saygı göstermesini, bundan doğacak sorumluluğu, amatör denizcilerin başvuru kaynağı olacağı muhakkak olan siteye yüklememeleri gerektiği konusunda derin hassasiyet göstermesini bekler.

İmece Deniz Ansiklopedisi okurların; burada yer alan fikri veya sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunmuş bilgileri, başkaca alanlarda kullanırken sorumluluğun kendilerinde olduğunu bilmelerini ister. Zira hak sahibinin burada yayınlanmasına izin vermesinin veya açıkça izin vermese bile tolerans göstermesinin üçüncü şahıslar tarafından da kaynak göstermeden veya yasal izin alınmadan kullanılmasına da izin vermesi anlamına gelmeyeceğini bilinmesi gerekmektedir.

Yeni yorum ekle
Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.