Mevzuat Fasikülü, içindekiler

 

Mevzuat

Son güncelleme: 04/02/18
Contributors: Hakan Tiryaki
AKDENİZ'DE GEMİLERDEN VE UÇAKLARDAN BOŞALTMA VEYA DENİZDE YAKMADAN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI PROTOKOLÜ   22.08.2002 24854 AKDENİZ'DE ÖZEL KORUMA ALANLARINA İLİŞKİN PROTOKOL 88/13151 23.10.1998 19968 AKDENİZ'İN DENİZ ORTAMI VE KIYI BÖLGESİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ   22.08.2002 24854 AKDENİZ'İN GEMİLERDEN VE UÇAKLARDAN VAKİ OLAN BOŞALTMA SONUCUNDA KİRLENMEDEN KORUNMASINA AİT PROTOKOL 8/2067 12.06.1981 17368 AKDENİZİN KARA KÖKENLİ KAYNAKLARDAN KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI PROTOKOLU 87/11520 18.03.1987 19404 AKDENİZİN KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASINA AİT SÖZLEŞME 8/2067 12.06.1981 17368 A-ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 655 01.11.2011 28102 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ       Çanakkale Ve Gelibolu Liman Başkanlıkları Yerel Deniz Trafiği Rehberi   14.04.2011 11452 DALABİLİR DENİZ ARAÇLARI HAKKINDA YÖNETMELİK   23.06.2006 26207 DENİZ ALACAKLARINA İLİŞKİN GEMİLERİN SİGORTALANDIRILMASIVE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK   14.11.2010 27759 DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE GÖREVİ VERİLEBİLECEK ŞİRKET/KURUM/KURULUŞLARIN SEÇİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2009/4 30.10.2009 27391 DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ   21.10.2006 26326 DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN 5312 11.03.2005 25752 DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDLERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN KAPSAMINDA MAL VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK   26.04.2006 26150 DENİZ İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ HADDİNİN TESBİTİ HAKKINDA 58 SAYILI SÖZLEŞME (1936 TADİLİ 7293 02.06.1959 10220 DENİZ KAZALARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK   31.12.2005 26040 DENİZ MENSUPLARINA MAHSUS YEMEK BEDELİ TÜZÜĞÜ 7/10496 01.09.1975 15343 DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK   24.09.2004 25593 DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN 2581 21.01.1982 17581 DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ   24.07.2009 27298 DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ   28.04.2010 27565 DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE DAİR YÖNETMELİK   25.11.2010 27766 DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ   28.02.2010 27507 DENİZCİLİK EĞİTİMİ DENETLEME VE KALİTE STANDARTLARI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK   13.02.2006 26079 DENİZCİLİK EKİPMANLARINA İLİŞKİN 20 ARALIK 1996 TARİH VE 96/98/EC SAYILI KONSEY DİREKTİFİ 96/98/EC     DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI VE DENİZCİLİK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI İLE DENİZCİLİK UZMANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK   22.04.2007 26501 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ       DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ   14.09.2010 29234 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI KODLAMA SİSTEMİ HAKKINDA GENELGE 2007/6 02.08.2007 25276 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI KODLAMA SİSTEMİ HAKKINDA GENELGE EKİ       DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İZİN YÖNERGESİ       DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ   15.09.2005 25937 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK   16.02.2005 25729 DENİZCİLİK YAKITLARININ YURTDIŞI VE YURTİÇİ KAYNAKLARDAN TEMİNİ İLE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ   24.12.2006 26386 DENİZCİLİKTE SOLAS (DENİZDE CAN EMNİYETİ SÖZLEŞMESİ) KAPSAMINDA OLMAYAN GEMİLERDE KULLANILMASI VE KÜRESEL DENİZCİLİK TEHLİKE VE EMNİYET SİSTEMİ (GMDSS)’YE KATILMASI TASARLANAN RADYO İLETİŞİM EKİ 2004/71/EC     DENİZDE ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI SÖZLEŞME İLE EKİNİN VE KONFERANSTA KABUL EDİLEN SEKİZ KARARIN ONAYLANMASINA DAİR KARAR 86/10311 22.01.1986 0 DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKlNDA KANUN 4922 14.06.1946 1258 DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜ 7/14561 29.04.1978 16273 DENİZDE ZABT VE MÜSADERE KANUNU 3894 18.07.1940 4564 DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN 4536 27.02.2000 23977 DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK   04.11.2000 24220 DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ   04.02.2011 27836 FEVKALÂDE HALLERDE AKDENİZ'İN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE YAPILACAK MÜCADELE VE İŞBİRLİĞİNE AİT PROTOKOL       Gemi Sahipleri, İşletmecileri,Kaptanları ve Zabitleri İçin Rehber (ATP-02.1)       GEMİLERDE BULUNAN GMDSS (KÜRESEL DENİZ TEHLİKE VE GÜVENLİK SİSTEMİ) TEÇHİZATINA KIYIDA BAKIM HİZMETİ VERECEK FİRMALARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI HUSUSLARA İLİŞKİN TEBLİĞ   20.06.2007 26558 GEMİLERİN TEKNİK YÖNETMELİĞİ   17.11.2009 27409 İstanbul Liman Başkanlığı Yerel Deniz Trafiği Rehberi   14.04.2011 11452 İzmir Liman Başkanlığı Yerel Deniz Trafiği Rehberi       KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ŞARTI 4392 25.06.1999 23736 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI SEKRETARYASI İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYEDE YARARLA­NACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAY   20.05.1995 22288 KARADENİZ EREĞLİ LİMAN YÖNETMELİĞİ   10.02.2011 27842 KARADENİZİN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI KOMİSYONU’NUN AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARINA İLİŞKİN ANLAŞMA   17.06.2003 25141 KARADENİZİN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ   14.12.1993 21788 LİSTE DIŞI SIVI MADDELERİN DÖKME OLARAK DENİZYOLU İLE TAŞINMASINDA GEÇİCİ DEĞERLENDİRMELERİ İÇİN UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA 2010/9 SAYILI GENELGE 2010/9 16.12.2010 38520 TÜRK SAHİPLİ OLUP, YABANCI BAYRAKTA BULUNAN VE ÖZEL KULLANIMA MAHSUS GEMİ DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARININ İTHAL EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2009/3 22.08.2009 27327 ULUSLARARASI DENİZCİLİK FORUMLARI KOORDİNASYON KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ   21.06.1996 22673 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Tavsiye Kararlarının İç Hukukumuza Aktarılması Hakkında 2010/8 Sayılı Genelge 2010/8 30.09.2010 30954 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Tavsiye Kararlarının İç Hukukumuza Aktarılması Hakkında 2010/8 Sayılı Genelge 2010/8 30.09.2010 30954 2010/23 SAYILI ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ STRATEJİSİ HAKKINDA GENELGE   11.11.2010 27756 2010/23 SAYILI ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ STRATEJİSİ HAKKINDA GENELGE 2010/23 11.11.2010 27756 613/91 SAYILI KONSEY YÖNETMELİĞİNİN (EEC) AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA, 1974 TARİHLİ DENİZDE CAN GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNDE VE 1973 TARİHLİ DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİN
Yeni yorum ekle
Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.