Yalı Kütüğü

Birincil sekmeler

Son Değişiklik : 15.11.2019
Bu sayfaya katkıda bulunanlar : Cem Eğrikavuk, Hakan Tiryaki

(Waterways)

Güverteden akan suların gemi bordalarını kirletmemesi ve kemereleri kemere astar üzerinde sağlamlaştır­mak için geminin güvertesinin bordalarla birleştiği yere konulan gü­verteden yüksekçe ağaç veya madeni kuşak.


Yeni yorum ekle