Vinç

Birincil sekmeler

Son Değişiklik : 11.01.2018
Bu sayfaya katkıda bulunanlar : Cem Eğrikavuk, Mehmet Erem, Taner Ozer

Bir halattaki yükü almak ve boşaltmak için kullanılan makineler.

Vinç Kullanımı

Vince halat sarılırken düzgün sarılması gerekir. Katların üst üste binmesi durumunda sıkışma yaşanabilir. Halat rora edilirken ellerin vinçten uzak tutulması önemlidir.

Vince halat saat yönüne sarılır.

Vinç kolu tek zamanlı vinçlerde saat yönüne, iki zamanlı vinçlerde her iki yöne de hareket eder.

Vinçteki herkesin eldiven kullanması şarttır!

Sarılan halat kolların üst üste binmemesine dikkat edilmelidir.

Tramolada yelken yük binmeden ıskotanın boşunu elle almak ve akabinde vince vurmak uygundur. Bu sürede dümenci ile vinçteki kişinin uyumu önemlidir. 

Halatın kalınlığı arttıkça, vinç üzerindeki sürtünme de artacağı için kontrol etmek kolaylaşır.

Kaide itibarıyla üzerinde yük varken, halatı en az 3 tur sarmak uygundur.

Halat kalınlığı çok az olduğunda gerekirse vincin tüm iç yüzeyi doldurulacak kadar sarılması gerekir.


Üzerinde yük olan halatın piyanosunu veya kıstırmacını boşlamadan önce vince almak uygun olur.

Kolu sıkışmış piyano veya cem kilitlerde laçka etmeden önce vinç ile bir miktar boş almak dişlinin çalışmasını sağlar.

Kaide itibarıyla bir halat bir başka vince alındığında, giriş yönüne azami dikkat emek gerekir.

Elektrikli vinç ile bir halatın boşunu alırken, donanımın serbest olduğuna dikkat etmek gerekir. Sabitlenmiş donanımı bir elektrikli vincin koparma süresi anlıktır!

Vinç kollarının işi bittiğinde kendi yuvalarında saklanmalıdır.

Vinç kolları ne kadar uzun olursa, yararlanılacak moment de o kadar artacağı için daha az güç harcayarak vinci kullanmak mümkün olur.

Ancak uzun olan kolun etraf yapılara takılması olasılığı da artar.

Bazı kolların yerlerinden çıkmaması için kilitleri olur. Özellikle büyük güçlerin söz konusu olduğu vinçler de metal kollar tercih edilir.

Çift elin kullanılabilmesi için bazı kolların tutamaklarında dönebilen topuzlar mevcuttur.

Seyir esnasında vinç kolları, vinç üzerinde bırakılmaz. Çıkartılıp yerine konur.Yeni yorum ekle

1. Vinç bakımı