Denizde Çatışmayı Önleme

Birincil sekmeler

Son Değişiklik : 17.08.2017
Bu sayfaya katkıda bulunanlar : Cem Eğrikavuk

Uluslararası denizde çatışmayı önleme tüzüğü anşlaşması 1972 yılında imzalanmıştır. 1977 yılında Bakanlar Kurulu tarafından tüzük olarak yayınlanmıştır. (1946 yılında yayınlanmış "Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun"a dayanılarak.)

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi    :   12.12.1977, No: 7/14561             
Dayandığı Kanunun Tarihi            :   10.6.1946,  No: 4922                
Yayımlandığı R.Gazetinin Tarihi     :   29.4.1978,  No: 16273               
Yayımlandığı Düsturun Tertibi       :   5, Cildi: 17, S. 105  


Yeni yorum ekle

1. Bölüm A - Genel
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨

   1.1. Kural 1 - Uygulama
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   1.2. Kural 2 - Sorumluluk
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   1.3. Kural 3 - Genel Tanımlar
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨2. Bölüm B - Manevra ve Seyir Kuralları
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨

   2.1. Kısım I - Her Türlü Görüş Koşullarında Teknelerin İdaresi
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨

      2.1.1. Kural 5 - Gözcülük
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


      2.1.2. Kural 6 - Emniyetli Hız
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


      2.1.3. Kural 7 - Çatışma Tehlikesi
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


      2.1.4. Kural 8 - Çatışmayı Önleme Hareketi
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


      2.1.5. Kural 9 - Dar Kanallar
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


      2.1.6. Kural 10 - Trafik Ayırım Düzenleri
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨   2.2. Kısım II - Birbirini Gören Teknelerin Davranışı
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨

      2.2.1. Kural 12 - Yelkenli Tekneler
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


      2.2.2. Kural 13 - Yetişme
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


      2.2.3. Kural 14 - Pruva Pruvaya Geliş Durumu
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


      2.2.4. Kural 15 - Aykırı Geçiş
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


      2.2.5. Kural 16 - Yol Veren Teknenin Davranışı
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


      2.2.6. Kural 17 - Yol Verilen Teknenin Davranışı
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


      2.2.7. Kural 18 -Tekneler Arasındaki Sorumluluklar
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨   2.3. Kısım III - Kısıtlı Görüş Koşullarında Teknelerin Davranışları
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨3. Bölüm C - Fenerler ve Şekiller
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨

   3.1. Kural 20 - Uygulama
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   3.2. Kural 21 - Tanımlar
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   3.3. Kural 22 - Fenerlerin Görünüşü
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   3.4. Kural 23 - Üzerinde yol bulunan Kuvvetle Yürütülen Tekneler
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   3.5. Kural 24 - Çekerek ve İterek Yedekleme
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   3.6. Kural 25 - Üzerinde Yol Bulunan Yelkenli Tekneler ve Kürekli Tekneler
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   3.7. Kural 26 - Balıkçı Tekneleri
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   3.8. Kural 27 - Kumanda Altında Bulunmayan veya Manevra Gücü Kısıtlı Olan Tekneler
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   3.9. Kural 28 - Su Çekimleri Nedeniyle Seyirleri Kısıtlı Olan Tekneler
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   3.10. Kural 29 - Kılavuz Tekneleri
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   3.11. Kural 30 - Demirli ve Karaya Oturmuş Tekneler
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   3.12. Kural 31 - Deniz Uçakları
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨4. Bölüm D - Ses ve Işık İşaretleri
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨

   4.1. Kural 33 - Ses İşaretleri İçin Aletler
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   4.2. Kural 34 - Manevra ve Uyarma İşaretleri
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   4.3. Kural 35 - Kısıtlı Görüş Hallerinde Verilecek Ses İşaretleri
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   4.4. Kural 36 - Dikkat Çekme İşaretleri
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


   4.5. Kural 37 - Tehlike İşaretleri
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨5. Bölüm E - İstisnalar
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


6. EK 1 - Fenerlerin ve Şekillerin Yerleştirilmeleri ve Teknik Ayrıntıları
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


7. Ek 2 - Birbirlerine Yakın Şekilde Balıkçılık Yapan Balıkçı Tekneleri için Ek İşaretler
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


8. Ek 3 - Sesle İşaret Veren Aletlerin Teknik Ayrıntıları
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨


9. Ek 4 - Tehlike İşaretleri
∨ ∨ ∨    Devamı...    ∨ ∨ ∨