Usturmaça

Birincil sekmeler

Son Değişiklik : 17.08.2017
Bu sayfaya katkıda bulunanlar : Cem Eğrikavuk, Mehmet Erem

Teknelerin birbirine veya pontona/rıhtıma yaslanmaları durumunda gövdelerinin çizilmesine, zarar görmesine engel olan, genelde içleri hava ile doldurulmuş yastıklardır.

Standart olanları sosis tiptedir. Daha ağır yüklere, yaslanmalara dayanıklı olması açısından balon usturmaçalar kullanılır.

Çapanın bordaya zarar vermesine engel olmak için baş tarafta özel tasarlanmış farklı tipleri vardır. Keza kıç tarafta da aynı şekilde, tekneye uygun üretilmiş olan usturmaçalar kullanılabilir.


 

 

Usturmaçaların yanaşılacak yerin yüksekliğine göre, manevranın başında ayarlanması gerekir.

Genel kaide usturmaça üst ucu, güvertenin seviyesinin üstüne çıkmaz, alt ucu suya değmez.


Usturmaçaları liman girişinden önce, hele de açıkta dalgalı denizde asmak usturmaçanın denize düşmesine sebep olabilir. Böyle durumlarda usturmaçayı güvertede iken bağı yapılıp sonrasında sarkıtılması uygun olur.

Usturmaçalar vardavela tellerine tercihen puntellere yakın olarak, bordadaki lumboz veya egzost çıkışı gibi unsurların üzerine gelmeyecek şekilde, çifte kazık bağı ile bağlanır. Foralı bağlar kolayca sökülmelerini sağlamak açısından pratiktir.

Usturmaçaları seyir esnasında içeri almak veya tercihen söküp ambara kaldırmak uygun olur.


Yanaşılacak yer eğer düzgün değilse, örn. iskele dikmeleri gibi, usturmaçaların dış kısmına yanlamasına yerleştirilen pasarella, gövdenin zemin ile temasına engel olur.


Denize düşen bir usturmaçayı, güverteden kakıçla yakalamak çok zor bir iştir. Tercihen eğilip elle yakalamak gerekir.

Bu amaca yönelik, biz kendi uygulamamızda usturmaça halatlarımızı tercihen açık renkli, yüzer (polipropilen) halatlardan yapıyoruz. Kasası yeteri kadar büyük olan halatı, kakıçla yakalamak bu sayede oldukça kolaylaşıyor.


 


Yeni yorum ekle