Panel Gücü Ortalaması

Birincil sekmeler

Son Değişiklik : 17.09.2019
Bu sayfaya katkıda bulunanlar : Dogan Erbahar

Güneş ışınları gün boyunca farklı açılardan geldiği için yukarı doğru bakan dik bir yüzeyin aldığı ışıma miktarı da gün boyunca değişiklik gösterir. Bu durum güneş paneli montajı gibi uygulamalarda dikkate alınması gereken önemli bir husustur. En ideali panellerin bir ayçiçeği gibi güneşi gün boyunca takip etmesidir ki birçok kara uygulamasında bu yöntem kullanılır. Panelleri döndürmek için harcanan enerji kazanılan enerjinin yanında küçük kalır, dolayısıyla bunu yapmak harcanan masrafa kat kat değer.

Ancak elbette bu detaylı bir sistemdir ve daha düşük bütçeli uygulamalarda sabit paneller kullanılır. Bu durumda da yine gün boyu ışımayı maksimize edecek şekilde coğrafi enleme göre açılar ayarlanır. Mesela kuzey yarım kürede evlerin çatılarına konan sabit güneş panelleri bir miktar güney ufkuna doğru yatırılır. 

Tekneler gibi hareketli vasıtaların taşıdığı güneş panellerinde ise seçilmiş bir yön bulmak imkansızdır dolayısıyla güneş panelleri genelde tam yukarı bakacak şekilde monte edilir. İşte bu durumda ortalama güneşlenme miktarı güneşin deklinasyonuna ve panelin bulunduğu coğrafi enleme bağlıdır. Bunu hesaplamak için güneşin göğün tepe noktası (zenit) ile yaptığı açının kosinüsünün zaman ortalamasını almak lazımdır. (Bu hesabın detayları için bkz.: https://fizikkaralamalari.blogspot.com/2019/08/gunes-isma-ortalamas.html )

Türkiye'de enlemi farklı olan üç farklı bölge için yılın değişik aylarının 15'inde bu ortalama aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablonun kullanımına bir örnek olarak mesela Haziran ayının ortalarında Marmaris'te tam yukarı bakan 100 W gücündeki bir güneş paneli gündüz boyunca 60 W'lık bir ortalama ile güç üretir. Biriktirilebilecek elektrik yükünü hesaplamak için bu değer (60 W) panel çıkış voltajına bölünerek akım bulunmalı (örnek: 60 W / 13,5 V = 4,44 A) ondan sonra da bu akım gün uzunluğu ile çarpılmalıdır (4,44 A x 14 hour = 62,16 Ah) 

Yelkenle seyirde hesap biraz daha karışıyor. Güneş panelleri üzerine düşen bir gölgenin olumsuz etkisi, kararttığı alana oranla kat kat yüksek oluyor. Sadece direğin gölgesi bile ciddi bir kayıp yaratıyor. Yelkenler ise neredeyse sıfırlıyor. Uzun geçişlerde, özellikle elektronik otopilot kullanılacaksa, hesaplanması gereken bir faktör. 


Yeni yorum ekle