Kural 25 - Üzerinde Yol Bulunan Yelkenli Tekneler ve Kürekli Tekneler

Birincil sekmeler

Son Değişiklik : 01.04.2017
Bu sayfaya katkıda bulunanlar : Cem Eğrikavuk

(a) Üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne: 

(i) Borda fenerlerini, 
(ii) Bir pupa fenerini,
gösterecektir. 

(b) Boyu 20 metreden kısa olan bir yelkenli teknede bu Kuralın (a) paragrafında belirtilen fenerler, en iyi görülebilecekleri yer olan direk başı veya direk başına yakın bir yerde taşınacak olan bir fanus içinde birleşik bir halde bulunabilirler.

(c) Üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne bu kuralın (a) paragrafında belirtilen fenerlere ek olarak, en iyi görülebilecekleri yer olan direk başı veyadirek başına yakın bir yerde dikey bir doğru üzerinde ufkun her tarafından görülür üstteki kırmızı alttaki yeşil olan iki fener taşıyabilirler. 
Ancak, bu fenerler, bu Kuralın (b) paragrafında müsaade edilen birleşik fanusla bir arada gösterilmeyecektir.

(d)

(i) Boyu 7 metreden kısa olan bir yelkenli tekne uygulayabildiği takdirde bu kuralın (a) veya (b) paragrafında belirtilen fenerleri gösterecektir, fakat gösteremezse çatışmayı önleyecek kadar yeterli bir sürede gösterilmek üzere bir elektrikli cep fenerini veya beyaz bir ışık gösteren ve yanık halde bulunan bir feneri el altında hazır bulunduracaktır.
(ii) Kürekli bir tekne bu Kurallarda yelkenli tekne için belirtilen fenerleri gösterebilir. Bunu yapmadığı takdirde çatışmayı önleyecek kadar yeterli bir süre içinde, gösterilmek üzere, bir elektrikli cep fenerini veya beyaz bir ışık gösteren ve yanık halde bulunan bir feneri el altında hazır bulunduracaktır. 

(e) Yelkenle seyreden ve aynı zamanda makine ile de yürütülen bir tekne baş tarafında ve ufkun her tarafından en iyi görülebilecek bir yerine sivri ucu aşağı doğru olan bir koni gösterecektir.


Yelkenle seyir yapan tekne

Sadece yelkenle seyir yapan 7 metreden uzun tekneler için  üç seçenek mevcut.

(a) maddesi en yaygın uygulamadır. İki borda ve bir pupa feneri yakılır. Ancak dalgalı bir denizde güverte hizasındaki fenerlerin rahat görülmediğini düşünenler vardır. (b) ve (c) seçeneklerinde direk tepesine yerleştirilen fenerler görünürlüğü arttırır. Dikkat edilmesi gereken nokta, bu iki seçeneğin birlikte kullanımaması. Direk tepesine 360 dereceden görülen fenerler konulduysa, borda ve pupa fenerleri güverte hizasında olmalıdır.

Yelkenlere ilave olarak motor gücüyle de yürütülüyorsa, kural 23 gereği silyon fenerinin de açık olması gerekiyor. (Eğer motor şarj vs.. amaçlı çalıştırılıyor, pervane dönmüyorsa, silyon feneri yakılmaz.)


Madde (b) ye göre tipik bir direk tepesi seyir feneri. Alttaki 360 derecelik beyaz bölüm çapa feneri olarak tasarlanmıştır ve seyir halinde yakılmamalıdır.


7 Metreden küçük yelkenliler, eğer yukarıdaki fener donanımına sahip değiş ise, bir el feneri bulundurmalıdır. Bu feneri yelkenlere doğrultmak görünürlüğü arttıracaktır.


Yeni yorum ekle