Güverte

Birincil sekmeler

Son Değişiklik : 03.10.2019
Bu sayfaya katkıda bulunanlar : Cem Eğrikavuk, Hakan Tiryaki

Teknenin bordaları arasındaki, su hattına paralel düz yüzey.


Yeni yorum ekle