Demirleme, Bağlanma ve Yanaşmalar Fasikülü, içindekiler

 

Demirleme Yelkeni

Son güncelleme: 11/04/20
Contributors: celenoglu

Bir koyda demirlediğinizde tekneniz çok geziyorsa, bunun çaresi bir demirleme yelkeni kullanmaktır. Kıç istralyaya basılıp, iskota köşesi başa doğru gerilmiş bir yelken tekne başını rüzgara karşı tutmakta en iyi yöntemdir. Bu yelken ebat olarak demirinizi zorlamayacak kadar küçük ancak rüzgarda da tekne başını sürekli rüzgara karşı tutacak kadar büyük olmalıdır.

Kıç istralyası tek olan teknelerde kıç istralyaya ana yelken mandarı ile basılıp iskele veya sancak genova arabalarından birinden iskotası geçirilebilir veya uygun ölçülerde tasarlanarak, bumba direk bağlantısına bağlanabilir.

Tek kıç istralyalı tekneler için yakaları düz değil boş bırakılmış bir yelken uygun olur, rüzgarda yakalar konkav olursa titreşerek ses yapma olasılığı azalacaktır. Küçük ebatta ve koylarda kullanılacağından çok ince olmamak kaydı ile her türlü yelken kumaşından üretilebilir.

Alan olarak 10 m bir tekne için 1 m2 , 15 metreye kadar olan teknelerde 1,5 – 2 m2 boyutunda bir yelken yeterli olacaktır. Öncelikle iskota köşesini nereye bağlayacağınıza karar vermeniz gerekir. Yelkeni havuzlukta dolaşan kişileri rahatsız etmeyecek kadar yukarı ama aşırı rüzgarda tekneyi yatırmayacak kadar aşağı basmalısınız. Yelkenin karula köşesine bağlanacak bir halatı kıç koç boynuzu veya uygun bir noktaya bağlayarak yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. İskota köşesini ise iskele veya sancaktaki iskota arabalarından birinden geçireceksiniz veya bumba - direk bağlantısına bağlayacaksınız. İskota köşesi alt yaka ile güngörmez yakasını eşit gerecek şekilde güverteye inmeli, genova arabası için biraz daha aşağıda, bumba bağlantısı için biraz daha yukarıda olmalıdır. Sarma ana yelkenli teknelerde bumba üzerine ana yelken iskota köşesinin (yelken açma halatının) geçtiği ikinci bir makara takmayı da düşünebilirsiniz. Seçiminiz yaptıktan sonra ölçüye ve şekle uygun bir yelken diktirebilirsiniz.

Yelkenin iskele veya sancak genova arabasına bağlanması teknenin az da olsa rüzgara açılı durmasına sebep olur ama bu açı sizi veya tekneyi rahatsız edecek kadar fazla olmayacaktır. Teknemin başı tam rüzgara karşı olsun derseniz, yelken şeklini ona göre ayarlayıp direk – bumba bağlantısına bağlamalısınız veya iskota köşesini hem iskele hem sancak genova arabalarına bağlamak için çift halat kullanıp, iskota köşesi tam ortada duracak şekilde ayarlamalısınız.

Direk tepesinden kıça çift inen istralyalarınız varsa veya tek istralya belirli bir noktada çatallanıp güverteye çift iniyorsa, V şeklinde özel yapılmış bir yelken kullanmanız gerekecektir. Karula köşeleri güvertede koç boynuzlarına veya uygun yerlere bağlanacak ve ana yelken mandarı ile basılacaktır. Yüksekliği yine karula köşelerine bağlanan halatlarla ayarlanacaktır. Yelken alanı olarak yukarıda verilin ölçülerin 1,8 – 2 katını kullanabilirsiniz. Bu yelkenin iskota köşesinin mutlaka tekne ortasına hizalanacak şekilde bağlanması gerekmektedir. İskele ve sancak genova arabalarını kullanabileceğiniz gibi yine bumba – direk bağlantısını seçebilirsiniz. Yelkeni diktirirken yakaların tamamının konkav olmasına dikkat etmelisiniz. Yelken şeklini iyi düşünerek iskota köşesini bumba üzerinde ikinci camadan bağlama noktasına bağlayabilirsiniz.

Tekneniz demirli iken rüzgarın etkisi ile sürekli rüzgara karşı kalacak ve salınmayacaktır. Çok fazla teknenin demirlediği dar koylarda demirlerken çevrenizdeki teknelere dikkat etmeniz gerekir. Her tekne rüzgara göre farklı salınır, sizin salınmanız ise diğerlerine oranla daha çabuk olacaktır.

Not: Demirleme yelkeni için kullanılan karula, iskota, güngürmez terimleri yelkenin basılma yön dikkate alınmadan kullanılmıştır. Yelken kıç istralyaya basılacağından rüzgarı kıç istralya tarafndan değil yelkenin güngörmez yakası diye adlandırdığım tarafından alacaktır.

Yeni yorum ekle
Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Türkiye nin başkenti neresi?